FAQ

Email disclaimer

Attention: The by you received e-mail message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you have received it by mistake please notify the sender by return e-mail and delete the message or any copy from your system. Any unauthorized use or dissemination of the message in whole or in part is strictly prohibited. Please note that e-mails are susceptible to change. MediaLease4U (including its group companies) shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in the communication nor for any delay in its receipt or damage to your system. MediaLease4U (or its group companies) does not guarantee that the integrity of the communication has been maintained or that the communication is free of viruses, interceptions or interference. MediaLease4U, its subsidiaries and/or its employees shall not be liable for the  incorrect or incomplete transmission of the e-mail or any attachments,  or responsible for any delay in receipt.

 

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de website: het collectief van webpagina's die bereikbaar zijn middels de domeinnaam MediaLease4U.com;

  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de website;

  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiŽren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;

  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluid- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 2. Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 3. De uitgever spant zich ervoor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 4. De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

 5. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

 6. De uitgever mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.

 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.

 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 11. MediaLease4U is niet aansprakelijk voor de inhoud en content van de door haar in lease verstrekte media en websites.

Privacy

 

Beleid

MediaLease4U hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en verbindt er zich daarom toe zorgvuldig met eventueel door u verstrekte persoonlijke gegevens om te gaan. Zo zal MediaLease4U uw persoonlijke gegevens niet verkopen/verstrekken aan derden zonder uw goedkeuring, maar deze informatie behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

 

Het gebruik van de website

U kunt de website van MediaLease4U vrijelijk bezoeken en de getoonde informatie raadplegen. In het geval van contactopname per e-mail of door middel van het invullen van een aanvraag- of contactformulier kunnen wij u om enkele persoonlijke gegevens vragen.

 

Het gebruik van "cookies"

Onze websites maken soms gebruik van "cookies", dit zijn kleine stukjes informatie die op de computer van de bezoeker bewaard worden om het gebruik van de website te ondersteunen. Dit is met name het geval bij websites die een beschermd deel (door middel van inloggen) bevatten, of een webwinkel -functionaliteit in zich hebben. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Cookies hebben geen beschadigende werking. Indien u het gebruik van cookies deels of geheel uitschakelt in uw internetprogramma, kunnen wij geen correcte werking van de websites garanderen.

De website van MediaLease4U gebruikt cookies expliciet niet voor marketingdoeleinden.

Vragen

Indien u vragen heeft over ons privacy-beleid, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar , dan wel ons schriftelijk of telefonisch te benaderen. De benodigde gegevens vindt u op de contactpagina van deze website.

 


index About us Maatwek Payout Vacatures FAQ ContactLink exchange